NL EN
NL EN
NL EN

Training mentaliseren in je professionele rol

Trap naar mentaliseren

Een van onze basisbehoeften is verbinding, niet gek dat dit in veel interacties de sleutel is tot succes. Wat doe je als de verbinding zoek is? Als je elkaar niet langer begrijpt. Geef jouw organisatie of team een boost met de training gebaseerd op Stairway to mentalizing.

Mentaliseren vraagt om inzicht in onbewuste processen en patronen. Het verbetert de sfeer en bedrijfscultuur door met elkaar te werken aan epistemisch vertrouwen. Ontdek wat er gebeurt tijdens een interactie, leer van elkaar en creëer opnieuw verbondenheid.

Training op maat

Objectief waarnemen en handelen in interacties vergt oefening. Met onze training leren we jouw medewerkers om op een andere manier te horen, kijken en reageren.

Bewustwording interactie

Onvrede in teams begint vaak met emoties tijdens interacties. Deze training stimuleert het laten (h)erkennen van emoties, om vanuit een nieuw perspectief te kunnen handelen.

Begrip en vertrouwen

Je erkend voelen, vermindert je neiging tot achterdocht en versterkt het vertrouwen. Dit is wat onze training en het proces van mentaliseren teweegbrengen binnen teams.

In het proces van mentaliseren heeft iedere traptrede een functie. Net zoals het beklimmen van een gewone trap is het overslaan van treden niet verstandig. Het internaliseren van die metafoor is waardevol in het proces van samenwerken.

Bedrijfsadvocaat

Organizational mentalization training

Iedereen wil graag gehoord of gezien worden, toch blijkt dit soms lastig doordat we de belevingswereld van de ander niet kennen. We zijn geneigd de situatie in te vullen, zonder voorbij het gedrag van de ander te kunnen kijken. Door nieuwsgierig te zijn, te onderzoeken wat de ander drijft en hoe we op elkaar reageren, ontstaat er meer begrip.

Met behulp van de Stairway to mentalizing, die ik ontwikkelde voor mijn thesis bij INSEAD, geef ik zicht op dit proces. Het verbetert de prestaties en samenwerkingen binnen teams en stimuleert nieuwsgierigheid door het stellen van open vragen. Mentaliseren kan dan ook een belangrijke voedingsbodem vormen voor het wegnemen van conflicten.

Anderen over deze training

Klaar voor een boost in de samenwerking van jouw team of afdeling? Op zoek naar een unieke training voor MBO en HBO scholen? De diepte in duiken met de Raad van Commissarissen? Verschillende organisaties gingen je voor.

Ondernemer Fysiotherapie

Wat ik heel fijn vind aan Linda is dat ze goed luistert. Ze helpt me bewust te worden van mijn genomen stappen en te reflecteren.

Ondernemer beursconcept

Het is voor mij een enorme toevoeging om met iemand als Linda te sparren en mijn gedrag te analyseren zodat dingen veranderen.